Κυριλής Νικόλαος, Κεμερλής Φώτης, Αμπαδιωτάκης Μανώλης, Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Σαββάκης Ιωάννης. Πέντε εκ των ιδρυτών της ομάδας μας σε αναμνηστική φωτογραφία την ημέρα που αποφασίστηκε το όνομα της νεοϊδρυθείσας τότε ομάδος του Συνοικισμου. 50 χρόνια μετά και το όραμα τους παραμένει ενεργό.

Οι ομαδες μας

Η ιστορια μας

Ο γειτονια μας